Investeren in vrouwen loont


Eerder dit jaar kwam het McKinsey Global Institute met interessante projecties. Het kwam erop neer dat, wanneer vrouwen op gelijke voet met mannen zouden deelnemen aan de economie, landen hun BNP de komende tien jaar met 25 procent zouden zien groeien. Dat komt neer op een groei van de wereldeconomie met het BNP van de VS en China tezamen! Het is een zoveelste aanwijzing voor iets wat we al veel langer vermoeden: investeren in vrouwen is de meest veelbelovende strategie in de strijd tegen ongelijkheid en armoede. 

Het kabinet zet zich in voor gelijke kansen en rechten voor vrouwen en mannen. Vooral de private sector kan hier veel betekenen: meer en betere banen creëren voor vrouwen, vrouwelijk ondernemerschap bevorderen, medezeggen-schap van en voor vrouwen instellen en inspelen op de wensen van vrouwelijke consumenten. 

Slimme ondernemingen weten dat investeren in vrouwen loont. Ze lossen trouwer leningen af, nemen de consumentenbeslissingen en vormen in feite de afzetmarkt. Met vrouwen in het management gaan bedrijven beter presteren. En als fabrikanten investeren in vaardigheden, goede werkomstandigheden en leefbare lonen van vrouwelijke werknemers, dan gaat de productiviteit omhoog. 

 
Omdat vrouwen, meer dan mannen, hun inkomsten aanwenden voor hun gezin en hun omgeving, zijn zij in staat de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

RVO.nl heeft een belangrijke rol bij het uitvoeren van het Nederlandse beleid op het stimuleren van ondernemer-schap en werkgelegenheid voor vrouwen.


Verschillende programma’s, zoals het Fonds Duurzaam Water (FDW) en het Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI), dragen bij aan het vergroten van economische participatie en zelfstandigheid van vrouwen. 
 
Daarnaast stimuleert de overheid de deelname van vrouwelijke ondernemers aan internationale handels-missies; het aantal vrouwelijke deelnemers aan handelsmissies is dit jaar gestegen van 10% naar 25%. 
Er wordt maatwerk geleverd, om de handelsmissies te laten aansluiten op de wensen van de ondernemers. Man én vrouw. Een mooi voorbeeld in dit e-Zine is het verhaal van Maya Suurmond. Zij nam deel aan de handelsmissie naar Colombia en kreeg vervolgens via RVO.nl een Starters International Business traject aangeboden om 
de doorontwikkeling van haar project mogelijk te maken. 
Kortom: investeren in vrouwen is ‘smart economics’. RVO.nl zet zich hier samen met bedrijven, kennis-instellingen en maatschappelijke organisaties voor in. Hoe, dat leest u in deze editie van OntwikkelingsZaken. 

 

Liliane Ploumen

Minister van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking